Wednesday, November 7, 2012

it's a girl                       Hair - >TRUTH< Rashida -  light blondes
                       Vest - [[>CaKe!<]]Padded Vest White-Mesh
                       Pants - Spirit Store - Lata rigged mesh pants !!!!!!!!!!NEW!!!!!!!!!!
                       Eyeliner - Pink Acid Egyptian Goddess Eyeliner
                       Flats - :::Podium::: textile summer flats(resize) * white

1 comment: